Muhabbet İçin

Haksızlık Eden Pişman Olsun

Eğer kişi size haksızlık yaptıysa (Niyet edip)7 ya da 21 defa okuyun.. Okuduğunuz süreçte kişiyi rüyada gorebilirsiniz..Ortada haksızlık yoksa amac eziyetse siz sıkıntı yaşarsınız..

Allahumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak..

Tavsiyeler · İstihare Yöntemleri

Uyurken-Rüyasında Korkanlar İçin

Uykuların düzensizliği,kabus görme,gece ürperme gibi problemleri olanlar mutlaka yatmadan önce okusunlar.. En az 7 olmak üzere 11,21,41… istediğiniz kadar okuyabilirsiniz..Etkilidir..

Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min ğadabihi ve ıqâbihî ve şerri ıbâdihî ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahduruûn.”

Manası: “Allah’ın gazabı ve azabından kullarının şerrinden şeytanların vesveselerinden ve bana yaklaşmalarından Allah’ın eksiksiz olan tam kelimelerine sığınırım.”

Bilinçaltı Dili (Maddi-Manevi Şifalanma-Terapi) · Kategoriler · Şifa İçin

ADD/ADHD – Hiperaktivite

ADD/ADHD – Hiperaktivite :

Akciğer kaynaklı (solunum) bağırsak ve pankreas sorunudur.

(BU sebepler genelde anne kaynaklıdır.)

Piskolojik sebepleri :
1-etrafındaki durum ve olayları yok sayma isteği
2-Mevcut gerçeklikten kaçma isteği
3-tahammül edilemez gerçeklerden kaçma isteği
4-iç benliğime ve kalbime daha fazla odaklanma ihtiyacı
5-Benlik gerçeğinin rahatsız edici kısmından kaçınma refleksi
6-Zor doğum kaynaklı çocukta gelişen suçluluk duygusu
7-Anne ona hamile iken annedeki çocuğum öldü korkusu
8-Doğumdan hemen sonra
9-Aşırı baskı altında olma
10-hamile iken stres altında olma ve çile çekmesi

Manevi sebepleri :
1-Babaya isyan
2-Kadının baba yada kocasını beğenmemesi, yada isyanı
( böyle baba olmaz olsun” gibi laflar )söylemesi
3-Kadının cinsel soğukluğu yüzünden kocasının yatağına gitmemesi
4-otoriteye karşı isyan
5-tahammül edilemez gerçeklerden kaçma isteği

Diğer :
1-Fastfood yada yapay gıdaların sebep olabilmektedir. ve bu tip gıdalar eksikliğini duyduğum sevgiyi vermeye çalışan ana babayı temsil eder
2-Erken doğum
3- çok az süt emmesi (6 aydan az)
4-çocuğun ben burdayım deme refleksi
5-Ebeynin içindeki çocuk büyük bir gerginlik ve güven sorunu yaşaması
6-Bu durumun arkasında KADIN da ki cinsel soğukluk vardır . bunun en büyük alameti
—–kuyruk sokumu arızası
—–Gıdık sarkması
7- Yeni doğmuş çocuklara damardan verilen her ilaç anne babaya bağlanma ve ona güven sorunu yaratır dolayısı ile çocukta bu hastalık görülebilir(nadiren)
8-Evde beslenilen muhabbet kuşu bu hastalığı artırır
9-Hamile kadına şeker yüklemesi sonucu

özellikler :
1- özellikle görselleri daha iyi yönetir yani elle tuttuğu gözle gördüğü KATI cisimleri. sıvıları yönetemez. marangoz,kaynakçı hayvancılık gibi işleri sever ve becerir. Çünkü bu hastalığın arkasında eril enerji yani su hakkı vardır.
2-kokuya çok duyarlıdırlar
3-sıcağa tahammülleri yoktur
4-Her şeyi kendi kendine daha rahat öğrenirler
5- anneden yemek kabul etmez
6-uyumak istemez
7-genelde ve özellikle ÇİKOLATA gibi zararlı şeyleri çok sever
8- en çok emeği anne sarf etmesine rağmen babayı daha çok sever
9- çocuk şekere çok düşkün olur

[suryanice]

nefes terapisi ve NBT ile çözüm %80dir

Alıntı

Kategoriler · Tavsiyeler · Tavsiyeler&Faydalı Bilgiler · Şifa İçin

Öksürüğe Şifa

Nar kabuğu bir miktar suda kaynatılır.
Her gece bir su bardağı (ılık olarak) içilir.. İçmeden Suya 3’er defa ayetler okunur..

Bilmillahirrahmanirrahim “Ve yeşfl sudûre kavmin müminin. Ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minin. Fini şlfâün linnâsi inne fi zâlike le âyeten li-kavmin yetefek-kerûn.Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâün ve rah-metün li’l-mü’minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li’l-lezhine âmenû hüden ve şifâün.

“Kul len yusîbenâ illâ mâ keteb, allâhü lenâ Hüve Mevlânâ, ve ‘alellâhî felyetevekkeli’l-mü’minûn (Tev-be,51)

“Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve, ve in yüridke bi hayrir felâ radde lifadlihî, yu-sîbü bihî men yeşhaü min ‘ibâdihî ve hüve’l-Ğafû-rur’r-Rahîm.” (Yûnus, 107)

“İnnî tevekkeltü ‘alallâhi Rabbî ve Rabbiküm vemâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne rab-bi ‘alâ sıratın müştekim.

” (Hûd, 56)

“Ve ke’eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve’s-Semi’ul-Alîm.” (Ankebût, 60)

“Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba’dihî ve Hüve’l-Aziz’ül-Hakîm.” (Fâtır, 2)

“Ve lein se’eltehüm men halekâ’s-semâvâti vel’ar-da leyekûlunnallâhü, kul efereeytüm mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşife-tü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtürahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelü’l metevekkilûn.” (Zümer, 38)

Duanın Kabulü İçin

Hacetler İçin Tecrübe Edilmiş Kıymetli Yöntem

“Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi A’zamını ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir”

100 tövbe+100 salavat+100 Kadir suresi

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Duanın Kabulü İçin · Kategoriler

Hacetler İçin La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim

Arkadaşlar meşru dilekleriniz için sevabı büyük güzel bir terkip..

Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) başlayıp 7 gün devam ediyorsunuz..

İlk gün gusül abdesti alınıyor..

Gece baslayıp imsaktan önce bitirmeniz gerekiyor..

Tesbih çekerken kimseyle konusmamaya dikkat edin(dünya kelamı konusulmamalı)..

1100 tane La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim okunuyor..