Duanın Kabulü İçin · Korunma Duaları · Rızık İçin · Tavsiyeler

Faydası Görülmüş, Tüm İhtiyaçları Karşılayan Dua

hareketli foto doğa mağara ile ilgili görsel sonucu

Okuyanların fayda görüp şiddetle tavsiye ettiği dua 🙂 Özellikle işlerim yolunda gitmiyor, toplumda kıymet görmüyorum,manevi korumaya ihtiyacım var diyenler ,hergün okuyun..(Tavsiye edilen 1 tesbih kadar okumak)

Hasbunallahu ve nı’mel vekilü ve la havle vela kuvvete ve la kudrate ve la heybete ve la azamete illa billahil aliyyil azıym.

– gece yatarken okuyan rüyasında hayırlı ve faydalı şeyler görür

– sabah evden çıkmadan evvel okursa eve gelene dönene kadar kötülüklerden korunur

– işi gücü rast gider

– bereketler hasıl olur

– tüm sıkıntılar ve bunalımlar yok olur.

Duanın Kabulü İçin · Korunma Duaları · Tavsiyeler · Tavsiyeler&Faydalı Bilgiler

Kötü Niyetli Erkekten Kurtulmak İçin

Sevgili bayanlar sizi rahatsız eden biri var ise (taciz,tecavüz vb) kurtulmak için; günde 100 kere

Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-in Kadir

okunacak ve sevapları hediye edilirken başta Resulümüz (sav) olmak üzere mutlaka ismen Hz Yusuf (a.s.) zikredilecek..

Kategoriler · Korunma Duaları · Tavsiyeler

Evinizi Negatif Enerjilerden Korumak,Arındırmak İçin

Evimizi veya iş yerimizi kötü enerjilerden korumak için öncelikle boş, temiz bir sprey şişe ediniyoruz..

Şişeye su-sirke karışımı ekliyoruz..(Miktarı kendiniz belirleyin sirke kokusundan rahatsız olan daha az ekleyebilir)..Cinlerin sirke kokusunu sevmediği söyleniyor, ayrıca sirke nazarın negatif enerjisinide kırar..

Sonrasında şişenin ağzı açıkken içine okurcasına yazacağım sureleri okuyup suya ufluyoruz..3 günde bir okuma yenilenmelidir..Tuvalet, banyo hariç evin her yerine püskürtüyoruz..Püskürtme işlemini köşelerden başlayıp orta kısımlara doğru yapıyoruz..(günde 1 defa püskürtmek yeterlidir)

SU SİRKE KARIŞIMINA OKUNACAK SURELER

Fatiha 7 kere

Saffat ilk 10 ayet 1 kere

Ayetel kürsi 7 kere

Kafirun 7

Felak 7

Nas 7 okunur..

Saffat ilk 10 ayeti

Bismillahirrahmanirrahim
37/SÂFFÂT-1: Ves sâffati saffâ(saffen). 
Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah’ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.

37/SÂFFÂT-2: Fez zâcirâti zecrâ(zecran). 
Toplayıp sevkedenlere (sağ ve sol kanat velîlerine).

37/SÂFFÂT-3: Fet tâliyâti zikrâ(zikran). 
Zikrederek (Kur’ân) tilâvet edenlere (okuyanlara) (andolsun).

37/SÂFFÂT-4: İnne ilâhekum le vâhıd(vâhıdun). 
Muhakkak ki sizin İlâhınız, mutlaka Tek’tir.

37/SÂFFÂT-5: Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârık(meşârıkı). 
Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların (da) Rabbidir.

37/SÂFFÂT-6: İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib(kevâkibi). 
Muhakkak ki Biz; dünya semasını, yıldızları ziynet kılarak süsledik.

37/SÂFFÂT-7: Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid(mâridin). 
Ve marid (azgın ve asi) şeytanların hepsinden muhafaza ederek.

37/SÂFFÂT-8: Lâ yessemmeûne ilel meleil a’lâ ve yukzefûne minkulli cânib(cânibin).
Melei A’lâ’ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).

37/SÂFFÂT-9: Duhûran ve lehum azâbun vâsib(vâsibun). 

Kovulmuş olarak, onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır.

37/SÂFFÂT-10: İllâ men hatıfel hatfete fe etbeahu şihâbun sâkib(sâkibun). 
Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o taktirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder (ona ulaşır, yok eder).

Bunun yanında üzerlik tohumu ve defne yaprağını tavada tütsüleyip bütün eve gezdirmenizi tavsiye ederim..

Genel · Kategoriler · Korunma Duaları · Tavsiyeler

Çok Çok Güçlü Bir Korunma Duası

Aşağıdaki duayı yerden arşa kadar yaratılan tüm varlıkların şerrinden ve büyüden korunmak, arınmak niyetiyle direkt üstünüze okuyun ya da bir sürahi suya 3 defa okuyun ve o suyu arttırarak ailecek  için  (yemeklere, çaya vs ekleyin)..

Dua

Bismillahirrahmanirrahiym* bismillahi ve billah* bismillahi hayril esma* bismillahi rabbil ardı ves sema* bismillahillezi la yedurru measmihi şeyün fil erdı ve la fis semai ezen*bismillahiftetahtü ve billah hatemtü ve bihi amentü* bismillahi asbahtü ve alellahi tevekkeltü* bismillahi ala kalbi ve nefsi* bismillahi ala akli ve zihni* bismillahi ala ehli ve mali*bismillahi ala a’tani rabbi* bismillahiş şafi bismillahil muafi*bismillahil vafi*bismillahillezi la yedurru measmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüves semiul alim*hüvellahü allahü allahü allahü allahü rabbi la üşriku bihi şey’a*allahü ekberu allahü ekberu allahü ekberu allahü ekberu ve eazzü ve ecellü mimma ehafü ve ahzerü* ve es’elükellahümme bi hayrike min hayrikellezi la yu’tiyhi ğayrük* azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayrük*allahumme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli sultanin ve min şerri külli şeytanin maridin ve min şerri külli cebbarin anidin ve min şerri külli kadais sui ve min şerri külli dabbetin ente ahızn bi nasıyetiha*inne rabbi ala sıratın mustakiym*ve ente ala külli şeyin hafiyz* inne veliyyiyellahüllezi nezzelel kitabe ve hüve yetevelles salihiyn* allahümme inni estacuruke ve ahtecibu bike min şerri külli şey’in halakteh*ve ahterisu bike min cemiy’i halkıke ve külli ma zeraet ve beraet* ve ahterisü bike minhüm* ve üfevvidu emri ileyke ve ükaddimü beyne yedeyye fi yevmi haza ve leyleti hazihi ve saati hazihi va şehri haza* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* an emami* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* min fevkıy* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* an yemini* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* an şimali* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* bismillahirrahmanirrahiym* allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühü sinetün ve la nevm* le hu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznih* ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yühiytune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şae* vesia kürsiyyühüs semavati vel arda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym* bismillahirrahmanirrahiym* şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül ilmi kaimen bil kıst* la ilahe illa hüvel azizülhakim* ve nahnü ala ma kale rabbuna mineş şahidin* fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hü* 

(“” aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym(7 defa okuncak)”” ) 

* vel hamdü lillahi rabbil alemin*

Kategoriler · Korunma Duaları · Tavsiyeler

Nazar vb Negatif Enerjilerden Arınma ve Korunma İçin Birkaç Yöntem

Üstünde nazar, büyü olan kişi duruma göre(derecesine göre) 7,21,41 gün devam edebilir..

Negatif enerjilerden kurtulmak için;

Aşağıdaki okuma 3 gün yapılacak..

 ihlas

 fatiha

 felak

 nas

Ayetel kürsi

 kafirun

Tekvir

surelerini okuyun (Kendi üstünüze üfleyin).).(sayısı yok  illa tavsiye isterseniz her bir sureyi en az 3’er defa okuyun..


Evde mümkünse bakara suresini okuyun birkez, yapamıyorsanızda netten bakara ve yasin suresi okutun hergün..


Evi sirkeli suyla silin..

Üzerlik tohumu ve defne yaprağı tütsüsü yapın her hafta..

Banyo suyunuza bir avuç iri(tane) tuz ekleyin..