Duanın Kabulü İçin · Kategoriler

Hacetler İçin Güçlü Terkip

7 kere

bismillahirrahmanirrahim

yasin vel kuranil hakim inneke leminel murselin den, feağşeynahüm fehüm la yübsirüne kadar, okuduktan sonra 1kerede

(allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün oku)

sonra bıraktığın yerden başlayarak ve cealeni minel mükremine kadar oku

11 defa: allahümme ekrimni bi kazai havaici

6: defa ve ekrimni bi taatike söyle

süreyi bıraktığın yerden okumaya başla zalike takdiyrülaziyzil aliym ayeti kerimesine kadar oku sonra 14 kere daha zalike takdiyrül aziyzil aliym de sonra 14 kere

allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke söyle

sonra süreyi şerifi bıraktığın yerden başlayarak selamün kavlen min rabbirrahiym ayeti kerimesine kadar oku 19 kere daha selamün kavlen min rabbirrahiym söyle sonra 19 kerede allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha söyle

sonra süreyi şerifeyi kaldığın yerden okumaya devam et

(eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela) da dur

(13 kere eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacetini söyle)

sonra ve hüvel hallakul aliym den başlayarak yasini şerifi bitir..

Kenzül Havas alıntı..

Duanın Kabulü İçin

Hacetler İçin Tecrübe Edilmiş Kıymetli Yöntem

“Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi A’zamını ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir”

100 tövbe+100 salavat+100 Kadir suresi

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Duanın Kabulü İçin · Kategoriler

Hacetler İçin La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim

Arkadaşlar meşru dilekleriniz için sevabı büyük güzel bir terkip..

Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) başlayıp 7 gün devam ediyorsunuz..

İlk gün gusül abdesti alınıyor..

Gece baslayıp imsaktan önce bitirmeniz gerekiyor..

Tesbih çekerken kimseyle konusmamaya dikkat edin(dünya kelamı konusulmamalı)..

1100 tane La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim okunuyor..

Duanın Kabulü İçin · Salavatlar

Düğümleri Çözen Salavat

Aklınıza gelebilecek her sıkıntınız için okuyabilirsiniz arkadaşlar..Özellikle çözülmesi zor görünen konuların çözümlenmesine vesile olduğu için çözülmez düğümleri çözen salavat olarkta bilinir..Gece yatmadan ya da uykudan uyanır uyanmaz 51 defa okunur..

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

Duanın Kabulü İçin · Kategoriler · Tavsiyeler

Kaybolanı Bulmak İçin,Çok Etkili

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur:

Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder:

اَللَّهُمَّ رَبَّ الضّآلَّةِ وَهَادِىَ الضَّآلَّةِ رُدَّ عَلَىَّ ضآَلَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطاَنِكَ فَاِنَّهَا مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَاءِكِ

“Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”

ANLAMI:

“Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.” (Bostanu’l-Arifin; Bilal Eren, Açıklamalı Dua Hazinesi, s. 304)

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmi beş kere, “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne …” duasını okuyabilir. Buluncaya kadar okumaya devam eder. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)

Duanın Kabulü İçin · Kategoriler

Hacet İçin Fatiha Terkibi

Her tür dilek için Fatiha suresinin havassı ve bir terkibi :

Bir kimse Fatiha suresini asagıdaki tertip üzere okur ve her ne murat ederse, Allah’ın izniyle murat ettigi sey gerçeklesir. Allah Teala okuyan kisinin her isini kolaylastırır. Fatiha suresini asagıdaki su tertip üzere
okursun.

Pazar günü 1071 defa :Elhamdülillahi rabbil alemin.Ya Fettah.
Pazartesi günü 747 defa : Errahmanirrahim. Ya Latif
Salı günü 336 defa :Maliki yevmiddin. Ya Aziz
Çarsamba günü 1152 defa :iyya kena’büdü ve iyya kenestein. Ya Rezzak
Persembe günü 2134 defa :ihdinas sıratal müstekim. Ya Ganiyyü
Cuma günü 2063 defa :Sıratallezine enamte aleyhim. Ya NUR
Cumartesi günü 4314 defa :Gayril magdubi aleyhim veladdallin . Ya Kafi

Temiz ve abdestli olarak kıbleye yönelerek oturup okumalıdır. Bunu okuyan kimse muradının olacagından hiçbir zaman süphe etmemelidir. Fatiha’nın bu tertibini esref saatlerinde okumalıdır.

Her günün esref saatleri söyledir :

Pazar günü vakti Zuhr (Öglen vakti).
Pazartesi günü beynes salatin (iki namaz arası).
Salı günü vakti Duha (Kusluk vakti).
Çarsamba günü vakti Asr (ikindi vakti).
Persembe günü vakti Zeval (gün ortası, öğle zamanı).
Cuma günü vakti gurub (Günes batarken).
Cumartesi günü vakti tulu’ sems (Günes dogarken).

Kaynak : uyunul hakayık

Duanın Kabulü İçin · Korunma Duaları · Rızık İçin · Tavsiyeler

Faydası Görülmüş, Tüm İhtiyaçları Karşılayan Dua

hareketli foto doğa mağara ile ilgili görsel sonucu

Okuyanların fayda görüp şiddetle tavsiye ettiği dua 🙂 Özellikle işlerim yolunda gitmiyor, toplumda kıymet görmüyorum,manevi korumaya ihtiyacım var diyenler ,hergün okuyun..(Tavsiye edilen 1 tesbih kadar okumak)

Hasbunallahu ve nı’mel vekilü ve la havle vela kuvvete ve la kudrate ve la heybete ve la azamete illa billahil aliyyil azıym.

– gece yatarken okuyan rüyasında hayırlı ve faydalı şeyler görür

– sabah evden çıkmadan evvel okursa eve gelene dönene kadar kötülüklerden korunur

– işi gücü rast gider

– bereketler hasıl olur

– tüm sıkıntılar ve bunalımlar yok olur.